Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi bireylerin kendi başlarına çözmekte zorlandıkları sıkışmış, umutsuz, kaygılı, yorgun ve hatta çaresiz hissettikleri hayat süreçleri içerisinde destek alabilecekleri bir sistemdir. 

Hedef bireyin hayat tatminini, ilişkilerinin kalitesini, güvenini ve işlevselliğini arttırmasına destek olmaktır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık, bireylerin sorun her ne olursa olsun, her koşulda pozitif bir bakış açısıyla dinlenecekleri, yargılanmadan, gerçekten anlaşılmak için doğru sorular ile karşılaştıkları bir alan sağlar. Terapistle deneyimlenen bu pozitif ilişki danışanın güvenli ve kabul edildiği bir ortamda kendisini keşfetmesini sağlar ve hayatındaki gerekli gördüğü değişiklikleri yaşamına entegre edebilmesi için bir farkındalık ve destek sistemi oluşturur.

Pozitif bir bakış açısıyla yönetilen bir sürecin parçası olarak farkındalıklarını geliştirmeleri ve bu sayede hayatlarındaki amaca daha da yaklaşmaları böylelikle kolaylaşır. Kişi her parçasıyla kabul gördüğü bir ortamda kendini tüm özellikleriyle fark eder, kabul eder ve değişime gidebilir bakış açısıyla yaklaşılır.

“Kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde, değişebileceğim”

                                                                                  Carl Rogers

Hümanist Psikolojinin Kurucularından